Associació d'amics del camí de Pallerols de Rialb a Andorra
 
Qui Som

L'Associació d'Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, nasqué l’any 2002, arran del centenari del naixement de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer. Des d’aleshores, ve treballant en la recuperació dels fets, viaranys i llocs del camí de fugitius que seguí sant Josepmaria amb altres persones al novembre-desembre de 1937. Actualment, hi formen part persones de tot el món.

Des de ben aviat, ens vam proposar fer memòria de tots els qui –per motius de consciència- hagueren de fugir per aquestes muntanyes, amb l’objectiu que aquest record ens dugui a respectar a tots en la seva llibertat i a fomentar la pau i la convivència entre totes les persones per damunt de les diferències que hi pugui haver de ideologia, raça, religió, llengua, país i tradicions. Aquest va ser un gran desig de sant Josepmaria i forma part molt important del seu llegat.

Hi ha una Junta Directiva i diferents Comissions de treball, al front de les quals hi ha uns responsables que coordinen les tasques que realitzen.

Hi ha diferents tipus de socis:

Socis d'Honor: Són aquelles persones que s'han distingit per el seu especial suport i encoratjament.

Socis col·laboradors: Són aquelles persones que han col·laborat en la definició i neteja del Camí.

Socis protectors: Són els socis que han aportat una quantitat important.

Socis de número: Són la majoria dels socis, els quals amb la seva aportació potser modesta però contínua permeten portar a cap tot el que ens hem proposat.

Socis Assessors: Són persones especialistes en diferents aspectes del Camí, que ens assessoren en alguns temes concrets, com ara: històrics, geogràfics, artístics, jurídics, esportius, ciències de la naturalesa, literaris, religiosos, sociològics, etc.

Finalment hem de remarcar el treball dels Voluntaris que col·laboren desinteressadament en les tasques de neteja i marcatge dels camins, en temes culturals, històrics, d'administració, etc.

 

Associació d'Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra.   Av. Diagonal, 620, 1er. 2a, 08021 - Barcelona (Espanya) . Tel.: (+34) 629 910 612